e-Deftere Geçişte Uyumsoft ile İş Birliği Anlaşması İmzaladık.

e-Deftere Geçişte Uyumsoft ile İş Birliği Anlaşması İmzaladık.

Teknoloji sektörünün önde gelen firmalarından Uyumsoft ile iş birliği anlaşması imzaladık. Uyumsoft e-Defter ve uyumYedek ürünlerini 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçükler Odası üyelerimize özel avantajlı fiyatlarıyla sunarak dijital dönüşüm yolunda bizlere önderlik ediyor.


e-Deftere Geçme Zorunluluğu !

e-Defter uygulaması, firmaların yevmiye ve kebir defterlerini elektronik ortamda hazırlamaları ve bunların beratlarının oluşturularak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemine gönderilmesidir.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve ilaç, etken madde temin eden tüm mükellefler (Hastane, Tıp merkezleri, Dal merkezleri, Diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, Eczaneler, Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, Optisyenlik müesseseleri, İşitme merkezi, Kaplıcalar, Ecza depoları, Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri) bu yılın Temmuz ayında (Temmuz 2021) e-Fatura uygulamasına geçtiler ve bu firmalar 2022 yılının Ocak ayında e-Defter uygulamasına da zorunlu olarak geçecekler.


Yeni yılda e-Defter mükellefi olacak şirketlerin, öncelikle kullandıkları muhasebe programlarının e-Defter’e uygun olup olmadığını kontrol etmelerinin yanı sıra, özel bir entegratör ile çalışmayı planlıyorlar ise bu hazırlığı da biran önce yapmaları gereklidir. e-Defter zorunluluğu getirildiği halde e-Defter uygulamasına geçişini yapmayan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanunu (VUK)’ta belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır.


e-Defter sürecinde uyumYEDEK desteği !

uyumYEDEK, oluşturulan e-Defter’in birincil kopyasını saklıyor, ikincil saklamasını ise GİB’e otomatik gönderiyor. Bilindiği gibi, 2020 yılının başından itibaren, firmaların e-Defter kayıtlarını, ikincil saklama için GİB’e göndermesi gerekiyor. Geçmişte böyle bir zorunluluk yoktu, GİB’te sadece beratlar saklanıyordu ve e-Defterlerin saklanması firmanın sorumluluğunda idi. Ancak, 2020 yılından itibaren uygulama değişti. Uyumsoft’un 2020 yılından itibaren sunduğu uyumYEDEK hizmeti sayesinde mükellef işletmeler, tek bir tuşa basarak e-Defter’lerinin ikincil saklanmasını otomatik olarak GİB’in sistemine gönderebiliyor.


uyumYEDEK’te sadece e-Defter değil diğer veriler de yedeklenebiliyor !


uyumYedek sadece e-Defter’in birincil kopyasını saklayıp, ikincil saklamasını GİB’e otomatik
gönderimini sağlayan bir çözüm değil. İşletmeler isterlerse, burada diğer ticari verilerini de yedekleyebiliyor. Uyumsoft tarafından işletmelere bir yedekleme alanı açılıyor ve bu alanda önemli verilerini de yedekleyebiliyorlar. Böylece önemli evraklarını güvenle saklayıp, istedikleri yerden ulaşabiliyorlar.


11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası üyelerimiz özel avantajlı e-Defter ve uyumYedek fiyatları hakkında bilgi almak için Uyumsoft e-Dönüşüm ve İş Geliştirme Uzmanı Ali Yalçın ile iletişime geçebilirsiniz.


ALİ YALÇIN

E-Dönüşüm İş Geliştirme

Tel: 0541 385 32 12

Mail: ali.yalcinyumsoft.com

e-Deftere Geçişte Uyumsoft ile İş Birliği Anlaşması İmzaladık.

Sosyal Medyada Paylaş