Üye Girişi
Samsun OGO Yeni Üye Başvurusu
Odamız XI. BÖLGE SAMSUN OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI ( SAMSUN, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KASTAMONU, ORDU, RİZE, SİNOP, TOKAT, TRABZON ) Samsun Merkez olmak üzere resmî gazetede yayımlanarak tüzel kişilik kazanan kamu kurumu niteliğinde odamız resmî işlemleri tamamlanarak üye kaydı iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Odaya Kayıt Evrakları

1- Dilekçe ( Oda tarafından verilecek) (İndir)
2- Taahhütname (Oda tarafından verilecek) (İndir)
3- Diploma veya gözlükçülük ruhsatnamesi ( Fotokopisi )
4- Kimlik belgesi (Fotokopisi)
5- Oda kayıt için sabıka kaydı ( E-Devlet’ten alınabilir)
6- İkamet belgesi ( E Devletten alınabilir)
7- İmza sirküleri ( Aslı ; Kendisi gelmeyenler için)
8- 6 adet resim (Vesikalık)
9- Vergi Levhası

Not: Kayıt işlemi 20 iş günü içerisinde sonuçlanır.