Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

29 Ağustos 2019 tarihli, 30873 sayılı ve 45 sayfa numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Optisyen-Gözlükçüler Odaları 20 bölgede kurulmuştur.

XI. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası kurucu başkanı olarak Ali MUTLU görevlendirilmiştir. Odamızın Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt illeri olmak üzere bölgesinde 12 il bulunmaktadır.

Optisyen ve gözlükçülerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin umumi menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni, meslek disiplini ve ahlâkını koruyup hâkim kılmak maksadıyla; tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kurulan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği ve Odalarımız kurulmuştur.

Optisyen-Gözlükçüler Odaları; meslek mensuplarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, refah düzeylerini yükseltmek, mesleki sorunları çözmek, mesleğin kamuoyunda saygınlığını arttırmak, meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, mesleki etik ve ahlâki kurallara uyulmasını sağlamak, dayanışma ruhu ve yardımlaşmanın gelişmesini sağlamak, meslek kuruluşlarımızın kamuoyunda etkinliğini arttırmak, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak, gözlükçülük mesleğinin önemini vurgulamak üzere çalışmalar yapacaktır.

Ülkenin optik ürün ve gözlükçülük politikalarına yön verecek beceri, birikim ve güce ulaşmak için gerekli yapılanmaları oluşturmak, kamu kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına yönelik, hastayı ve gözlükçüleri mağdur etmeyen akılcı çözüm önerilerinde bulunmaktır.

Gözlükçülüğün ve optik hizmetinin tek sorumlusu optisyen-gözlükçü; optik ürünlerin üretiminden hastaya sunumuna kadarki aşamalarda söz sahibi olmasını sağlamak, halk sağlığının ve gözlükçülük mesleğinin gelişimi için gerekli çalışmaları bilimsel, teknik ve stratejik atılımları planlayan ve hayata geçiren bir meslek örgütü olarak gözlükçülerin, toplumun kesimleri tarafından, saygın, bilimsel, sürekli gelişen ve vazgeçilmez bir meslek gurubunun üyeleri olarak nitelenmesini sağlamaktır.

Saygı ve sevgilerimle

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali MUTLU