EDM İLE E-FATURA ONLİNE TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ!

EDM İLE E-FATURA ONLİNE TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ!

E-Fatura Sürecine EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri -XI.Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ali MUTLU İle Online Bilgilendirme Toplantısı Yapılacaktır.Değerli Üyelerimiz


E-Faturaya geçiş süreci ile alakalı EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri ve konunun uzmanı Ahmet YILMAZ tarafından üyelerimiz için 14 Haziran Pazartesi günü saat 17:00’da sorularınıza cevap alabileceğiniz E-Fatura Online bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Aşağıdaki linki tıklayarak tarayıcı üzerinden veya telefondan giriş yaparak bu toplantıya katılım sağlayabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMxZDg3YTAtOTNhMS00YTEzLWIxOTItNzg1ODFkODY3Njcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e788b75-bbc7-4502-af7f-a9656b5f9335%22%2c%22Oid%22%3a%2295d54cc1-b12f-459a-bf64-e3e17ad64d68%22%7d

Bilgilerinize duyurulur.
Sosyal Medyada Paylaş