E- FATURAYA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU HAKKINDA!

E- FATURAYA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU HAKKINDA!

9 Şubat 2021 Salı 31390 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 526 nolu Vergi Usul Yasası genel tebliği ile aşağıda sayılan sektörlerde hasılat koşulu aranmaksızın 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.


01 TEMMUZ 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçilmek zorundadır.

-E-Fatura uygulamasına geçebilmek için;

-Şirketler için mali mühür alınması gerekmektedir.


-Adi Ortaklık, Mirasçı Ortaklığı gibi mükellefiyetlerde Mali Mühür alınması gerekmektedir.

-Şahıs firmaları için e-imza alınması gerekmektedir. E-imzası olanların e-imza geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

-Detaylı bilgi ilgi için muhasebecinizle iletişime geçebilirsiniz.

-MALİ MÜHÜR ALINMASI İCİN GEREKLİ BELGELER

1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (ortaklığın vergi numarası ve ortaklık sözleşmesinde yazılı olan ünvan bilgisi yazılmalıdır) (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabaşvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx⊏ ^⊐)

2.''Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi'nin imzalı aslı,  (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifika SahibiTaahhütnamesi.pdf⊏ ^⊐)

3.Vasiyet İlamı, Yoklama Tutanağı, Adi Ortaklık Sözleşmesi

4.Başvuru formuna ortaklık adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin noter onaylı örneği.


Sosyal Medyada Paylaş