E-defter Tutma Zorunluluğu !

E-defter Tutma Zorunluluğu !

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III) Yazısında;


526 Sıra No.lu VUK Tebliğ ile Eklenen Bent) Bu Tebliğin "IV.1.4" numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 01/07/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan|ar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Denilmektedir.

Bu hüküm gereği Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan firmalar e-faturaya geçmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan; 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)'de;

''... 3.2. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu

3.2.1. Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dâhil olmaları zorunludur.

1- E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler

'' 3.2.6. e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

1- E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

2- E-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. " denilmektedir.

3- Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan optisyenlik müessesesine tabi mükelleflerin, II'nci sınıf tüccar olarak işletme hesabı esasına göre defter tutması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 176 ve müteakip maddeleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutmaya başlayacağı tarihe kadar Defter-Beyan sistemi kapsamında işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edecektir

Sonuç olarak; ikinci sınıf defter tutan mükelleflerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu yoktur. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 01.01.2022 tarihi itibari ile e-defter tutma zorunludur.

TÜM ÜYELERİMİZE İVEDİLİK İLE DUYURULUR.

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı İlgi Yazısını Aşağıdaki Linke Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.Sosyal Medyada Paylaş