2020 MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ !

2020 MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ !

2020 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI 27 EYLÜL 2021 TARİHİNDE PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13:00 DA SAMSUN ÖMER HALİS DEMİR ÇOK AMAÇLI SALON DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.


26 Eylül Pazar günü saat 13:00' da 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurul'u için 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odasına bağlı  Amasya, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon ve Samsun illerinden katılım sağlayan üyeler Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da bir araya geldiler. 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurul'a katılım sağlayan üye sayısı, çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantı 27 Eylül Pazartesi günü yine aynı yerde ve aynı saatte yapıldı.

27 Eylül Pazartesi günü saat 13:00’ da 2. toplantı Olağan Mali Genel Kurul'a katılım sağlayan üyelerin çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi. Mali Genel Kurul' un yapıldığı Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da katılım sağlayan optisyen gözlükçü meslektaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak için cafe-braek ve atıştırmalıklar ikram edildi.


2020 yılı Olağan Mali Genel Kurul'a katılım sağlayan üyeler Hazirun listelerine imzalarını atıp toplantının yapılacağı salonuna geçtiler. Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak başlayan Mali Genel Kurul toplantısı 11.Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası  Başkanı Ali MUTLU açılış konuşmasında sözlerine ‘’Değerli Üyeler 2020 yılı Mali Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. 11. Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası olarak mesleğimize daha yüksek standartlar getirmek ve sektörümüze en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Katılım sağlayan üyelere teşekkür ederim.'' dedi ve kurul toplantısının sunumu için sözü  Genel Sekreter Çağrı ÖZİÇ' e bıraktı.


* Ardından Divan Kurulu seçimine geçildi. Katılım sağlayan optisyen-gözlükçü üyelerimiz özgür iradeleri ile oylamalara katıldılar. Üyelerin verdiği Divan Kurulu teklifi ile 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurul Divan Başkanlığı'na İsmail KARGILI, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Uğur ULUS, Kâtip üyeliklere Cihan KIRIKCI ve Sefa TOPÇU seçildi.


*  Genel Sekreter Çağrı ÖZİÇ Denetleme Kurulu raporunu okuması için Denetleme Kurulu üyesi Bayram CANDAN' ı kürsüye davet etti.

Denetleme Kurulu üyesi Bayram CANDAN katılım sağlayan üyelere hoş geldiniz diyerek 2020 yılı Denetleme Kurulu Raporu'nu okudu, okunan denetleme raporu Divan Kurulu tarafından Hazirun' a onaya ve ibraya sunuldu, üyeler tarafından oy çokluğuyla onaylandı.

* Daha sonra 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Genel Sekreteri Çağrı ÖZİÇ 2020 yılı Çalışma ve Faaliyet Raporunu, 2020 yılı ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunu ve 2021 yılı tahmini bütçeyi okudu, okunan çalışma raporu ve gelir gider ve gelecek bütçeleri Divan Kurulu Başkanlığı tarafından Hazirun' a ayrı ayrı onaya ve ibraya sunuldu, üyeler tarafından oy çokluğuyla onaylandı.

* 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu'nca ve toplantıya katılım sağlayan oda üyelerince teklif edilen önergeler müzakere edilip Divan Kurulu'na sunuldu. Mali Genel Divan Kurulu Başkanlığı'nca önergeler kabul edildi ve  Hazirun'a onaya sunuldu. Üyeler tarafından oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim Kurulu ve Üyeler tarafından sunulan önergeler; 11. bölge samsun optisyen gözlükçüler odası adına  taşınır taşınmaz mülk alımı ve 2020 yılı Mali Genel Kurul'a mazeretli veya mazeretsiz katılmayan üyelere cezai işlem uygulanmamasıydı. 

* Olağan Mali Genel Kurul toplantısına katılım sağlayan üyeler söz alarak dilek ve temennilerde bulunup fikir ve görüşlerini dile getirdiler. Toplantı sonrası katılım sağlayan optisyen-gözlükçü meslektaşlarımızla fotoğraflar çekildi. 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Ali MUTLU ve Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılım sağlayan üyelere teşekkür etti. Böylece birlik ve beraberliğin sağlandığı 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurulu tamamlanmış oldu.


2020 MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ !

Sosyal Medyada Paylaş